Aarhus

Bestyrelsen: Natalie Strandman-Møller (formand), Lise Buhr (næstformand), Susanne Meibom, Anja Friis Christensen.og Nina Lilholt.

                    

Suppleanter: Liva Tofft, Berit Skjernaa, Rasmus Schelde Frederiksen og Jørgen Skouboe

Intern revisor: Inge Roesen

Regnskabsansvarlig: Nina Lilholt

Repræsentantskabsmedlemmer: Natalie Strandman-Møller, Anja Friis Christensen, og Susanne Meibom

Suppleanter til repræsentantskabet: Liva Tofft, Berit Skjernaa, Rasmus Schelde Frederiksen og Jørgen Skouboe

 

Generalforsamlinger

2022

2021

2020

2019

2018

KONTAKT OS       Bedre Psykiatri Aarhus, Gurresøvej 3, 8240 Risskov. Natalie Strandman-Møller, tlf. 2384 2676.